Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Atliekų tvarkymas

1Įmonės dokumentacijos pildymas gaminių, pakuočių ir atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS)

  • 2Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planų rengimas, derinimas su atsakingomis institucijomis;
  • 3 Paraiškų registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre pildymas;
  • 4 Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti dokumentų rengimas, derinimas su atsakingomis institucijomis;
  • 5 Pirminių atliekų apskaitos žurnalų pildymas, metinių pirminių atliekų apskaitos ataskaitų rengimas;
  • Pakuočių apskaita ir metinės ataskaitos, apmokestinamųjų gaminių apskaita ir sąrašas;
  • Deklaracijų rengimas už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis;
  • Rengiame dokumentus registracijai į Gamintojų ir importuotojų GPAIS (sąvadą) bei pildome visą reikalingą dokumentaciją;