Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Teikiame šias paslaugas :

1. Įmonės dokumentacijos pildymas gaminių, pakuočių ir atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS)

2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planų rengimas, derinimas su atsakingomis institucijomis;

3. Paraiškų registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre pildymas;

4 Pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti dokumentų rengimas, derinimas su atsakingomis institucijomis;

5 Pirminių atliekų apskaitos žurnalų pildymas, metinių pirminių atliekų apskaitos ataskaitų rengimas;

6.Pakuočių apskaita ir metinės ataskaitos, apmokestinamųjų gaminių apskaita ir sąrašas;

7.Deklaracijų rengimas už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis;

8.Rengiame dokumentus registracijai į Gamintojų ir importuotojų GPAIS (sąvadą) bei pildome visą reikalingą dokumentaciją;

9.Kitos ataskaitos , reikiamų žurnalų pidymas, kontrolė.